Καθαρισμός βιλών – Villas cleaning

Η ομάδα μας αναλαμβάνει τα πάντα γύρω από την καθαριότητα της τουριστικής σας κατοικίας για όλη την περίοδο λειτουργίας της, από το Α έως το Ω! Η 5ετή εμπειρία μας στο Housekeeping τουριστικών κατοικιών που εκμεταλλεύονται είτε με συμβόλαιο, είτε ελεύθερα σας εγγυάται μια άψογη συνεργασία . Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων και ότι έχει σχέση με την καθαριότητα της κατοικίας σας.

Παρέχουμε:

 • Εκπαιδευμένο προσωπικό
 • Οικολογικά καθαριστικά
 • Καλάθι με οικολογικά καθαριστικά για τους πελάτες σας
 • Αναλώσιμα (χαρτικά, σακούλες, καθαριστικά)
 • Πιστοποιημένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας
 • Καθαρισμούς όποτε έχετε ανάγκη, κατόπιν συμφωνίας, με τη συχνότητα που επιθυμείτε
 • Δυνατότητα, κατόπιν συμφωνίας, για καθημερινό καθαρισμό
 • Τη μεταφορά του ιματισμού από και προς συνεργαζόμενα πλυντήρια
 • Αρχικό καθαρισμό και τελικό καθαρισμό.
 • Καθαρισμό επι τόπου σε στρώματα και καναπέδες
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους

 

Our team can be responsible about all the cleaning issues concening your holiday house throughout the season, from A to Z! Our 5year experience on Housekeeping holiday houses exploited either by contract, either upon demand can guaranty you a spotless collaboration. We responsibly take care of the interior, exterior spaces and everything that relates with the cleaning of your holiday house.

We offer:

 • Trained staff
 • Ecological cleaning agents
 • Cleaning basket with ecological products for your guests
 • Consumables (paper, bags, detergents)
 • Certified up to date equipment
 • Cleaning upon request, after agreement, as frequent as you wish
 • Daily cleaning service available, after agreement
 • Laundry transportation to and from cooperative laundry services
 • Start up and Shut down cleanings
 • On the spot cleaning for sleeping mattresses and sofas
 • Legal liability to third parties

 

This slideshow requires JavaScript.