Καθαρισμός στρωμάτων – Mattresses cleaning

Καθαρισμός στρωμάτων ύπνου για σπίτια, ξενοδοχεία και σκάφη. Αντιαλλεργική προστασία για τους ανθρώπους με ευαισθησία και όχι μόνο! Εδεικές τιμές για επαγγελματίες.

Sleeping mattresses cleaning for households, hotels and boats. Hypoallergic protection for people that are sensitive and not only! Special prices for commercial use.

This slideshow requires JavaScript.