Καθαρισμός στρωμάτων – Mattresses cleaning

Καθαρισμός στρωμάτων ύπνου για σπίτια αλλά και τουριστικά καταλύματα. Αντιαλλεργική προστασία για τους ανθρώπους με ευαισθησία και όχι μόνο, δώστε στο κατάλυμα σας προστιθέμενη αξία!

35,00 το μονό στρώμα και 55,00€ το διπλό

Επαγγελματίες εκμεταλλευτείτε την χειμερινή μας προσφορά και καθαρίστε με -30% από 15-11-16 έως 15-4-17.

Sleeping mattresses cleaning for individuals as well as for touristic shelters. Hypoallergic protection for people that are sensitive and not only, give to your touristic accommodation added value!

35,00€ for a single mattress and 55,00€ for a double one.

Winter offer for professionals -30% form 15-11-16 up to 15-4-17.

This slideshow requires JavaScript.