Επαγγελματικά φίλτρα νερού - Professional water filters

Επαγγελματικά φίλτρα νερού – Professional water filters

Για ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια! Προσφέρετε απόλυτα ασφαλές νερό δωρεάν στους πελάτες σας με κόστος από 0,025€ ανά λίτρο! Προστατέψτε τις ακριβές συσκευές σας από τα άλατα (πλυντήρια, καφετιέρες, κ.α.).

Καλέστε μας για μια δωρεάν εκτίμηση των αναγκών σας!

For hotels, cafes, restaurants! Offer absolutely safe water for free to your costumers with a cost starting as low as 0,025€ per liter! Protect your expensive equipment from hazardous salt deposits (coffee machines, washing machines, e.t.c.).

Call us today for a free estimation of your needs!

This slideshow requires JavaScript.