Γενικοί καθαρισμοί - Cleaning services

Γενικοί καθαρισμοί – Cleaning services

 
Περιοδικοί καθαρισμοί: Γραφεία, Επαγγελματικοί χώροι,
Σκάλες και εισόδοι πολυκατοικιών, Τζαμαρίες.
Αρχικοί καθαρισμοι μετά  από κατασκευή ή ανακαίνιση.
Καλέστε μας για μια δωρεάν εκτίμηση των αναγκών σας!
 
Periodical cleaning for: Offices, Commercial spaces,
 Entrances and stairs of apartment buildings, Glass panes
Start-up cleaning after construction or renovation
Call us for a free estimation of your needs!
 

This slideshow requires JavaScript.