Βιομηχανικά – Industrial

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την ΤΕΜΑΚ α.ε. για να δώσει πλήρως παραμετροποιήσημες λύσεις σε όλες τις ανάγκες σας για εγγυημένα ασφαλές νερό. Η ομάδα μας υποστηρίζει μακροχρόνια τις δικές της εγκαταστάσεις και όχι μόνο.

Our company works alongside with TEMAK s.a. to give fully customized solutions to all your needs for quaranteed safe water. Our team is supporting for long term our own installations and further more.

Απολύμανση νερού

Water sanitation

Αφαλάτωση – αντίστροφη όσμωση

Desalination – reverse osmosis

Κεντρικής παροχής

Central feed

%d bloggers like this: