Καθαρισμός στρωμάτων – Mattress cleaning

Απαλλαγείτε από ρύπους και ακάρεα και απολαύστε τον ύπνο σας σε ένα “καινούργιο” στρώμα. Πιστοποιημένα οικολογικά, υποαλλεργικά καθαριστικά και έγγραφη αντι-αλλεργική προστασία για ένα χρόνο. Απολύμανση με ξηρό ατμό. Καθαρισμός και στον χώρο σας, στεγνώνουν την ίδια μέρα.

Get rid of dirt and bed mites and enjoy your sleep over a “new” mattress. Certified ecological, hypoallergical detergents and certified anti-allergy protection for one year. Dry steam sanitation. Cleaning service available and at your site, dry the same day.

%d bloggers like this: