Καθαρισμός καναπέδων – Sofa cleaning

Ξεφορτωθείτε λεκέδες από φαγητο, ιδρώτα κλπ και χαρείτε τον αγαπημένο σας καναπέ σαν “καινούργιο”. Πιστοποιημένα οικολογικά και υποαλλεργικά καθαριστικά. Απολύμανση με ξηρό ατμό. Καθαρισμός και στον χώρο σας, στεγνώνουν την ίδια μέρα.

Get rid of stains from food, sweat, etc and enjoy your favorite couch like “new”. Certified ecological and hypoallergical detergents . Dry steam sanitation. Cleaning service available and at your site, dry the same day.

%d bloggers like this: