Γενικοί καθαρισμοί – Generic cleaning

Αρχικοί καθαρισμοί μετά από κατασκευή ή ανακαίνιση;
Χώροι και επιφάνειες που έχουν αφεθεί στον χρόνο;
Μούχλα, υγρασία, τρωκτικά, κλπ;
Η εμπειρία μας σας εγγυάται ένα άψογο αποτέλεσμα και το χώρο σας έτοιμο για χρήση.

Start-up cleanings after construction or renovation?
Spaces and surfaces that have been exposed to time?
Mold, humidity, rodents, etc?
Our experience guarantees a spotless result and your space ready to use.

%d bloggers like this: